Vzdělávání v sociální práci - kurzy s akreditací MPSV 

pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Jaká je současná situace v dalším vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách? Jsou dostupné kvalitní akreditované kurzy za přijatelnou cenu? Komu vydává MPSV oprávnění vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání pracovníků působících v sociálních službách? Nabídka ať už kurzů s akreditací MPSV nebo i bez ní je veliká. Občas nás napadá otázka: "Není více kurzů, jak sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách?" I přes množství nabízených kurzů, stále chybí kvalitní vzdělávací kurzy vedené lektory s praxí a s potřebnými znalostmi, které jsou zároveň finančně dostupné.... 

Sociální služby si v rámci naplňování standardu kvality č. 10 - Profesní rozvoj zaměstnanců mohou zvolit, jestli objednají kurz přímo do zařízení sociální služby, popřípadě budou vysílat jednotlivé sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách na kurzy jednotlivě. Obojí má jistě své pro a proti a je na poskytovateli a jednotlivých pracovnících jakou možnost si zvolí. 

Výhody: nižší náklady pro poskytovatele sociální služby, jednotně předané informace na školení pro všechny pracovníky, úspora času...

Nevýhody: obtížnější naplánování služeb pro jednotlivé pracovníky v sociálních službách, téma kurzu nemusí být vhodné pro všechny zúčastněné sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.